ΓΝΩ.Μ.Ι.

 

Η εφαρμογή «Γνωστικής + Μαθησιακής Ικανότητας (ΓΝΩ.Μ.Ι.)» αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Φιλοσοφίας και Τεχνολογίας, την εθελοντική υποστήριξη φίλων του Ινστιτούτου και τον φροντιστηριακό οργανισμό «Πρότυπα Φροντιστήρια Βλάμος».

Πρόκειται για μία ψηφιακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε μέσα από διαδικασίες έρευνας και ανωνυμοποιημένα δεδομένα 25 ετών και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο μπορεί να προσδιορίσει τη γνωστική και μαθησιακή ικανότητα μαθητών και μαθητριών. Πιο συγκεκριμένα, με την καθοδήγηση πιστοποιημένου συνεργάτη, ο μαθητής ή η μαθήτρια συμμετάσχει σε μια ανιχνευτική διαδικασία. Η διαδικασία περιλαμβάνει δραστηριότητες που αξιολογούν τη λειτουργική μνήμη, τη γνωσιακή ευελιξία, το επίπεδο προσοχής, τις οπτικοχωρικές και λειτουργικές ικανότητες όπως και τον τρόπο που επιλύει προβλήματα, οργανώνει, προγραμματίζει, λαμβάνει αποφάσεις και επιχειρεί ανασταλτικό έλεγχο. Επιπλέον, περιλαμβάνει μαθησιακές δραστηριότητες σε επιλεγμένες γνωστικές περιοχές.

Η εφαρμογή, μοναδική στο είδος της για την Ελλάδα, «τρέχει» σε φορητές ψηφιακές συσκευές (tablets). Με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης δημιουργεί το ατομικό γνωστικό προφίλ και το προφίλ εξέλιξης του μαθητή ή της μαθήτριας. Ενώ το γνωστικό προφίλ αναδεικνύει το επίπεδο γνώσης του μαθητή ή της μαθήτριας, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το προφίλ εξέλιξης, προσδιορίζει τις δυνατότητες βελτίωσης τόσο της γνωστικής όσο και της μαθησιακής ικανότητάς τους.

Η εφαρμογή δεν στοχεύει στη διαγνωστική αξιολόγηση της γνωστικής και μαθησιακής ικανότητας του ατόμου, αλλά στην εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου παρακολούθησης της γνωστικής βελτίωσής του, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων γνωστικής ενίσχυσης, ανά επίπεδο γνώσης. Αυτό περιλαμβάνει εξατομικευμένα προγράμματα φροντιστηριακής εκπαίδευσης, ατομικής μελέτης, αξιολογήσεων και ενισχυτικών παρεμβάσεων.

Η εφαρμογή ΓΝΩ.Μ.Ι. απευθύνεται σε φροντιστηριακούς οργανισμούς της Ελληνικής επικράτειας, όπου θα μπορούν να την χρησιμοποιούν για να δημιουργούν το ατομικό γνωστικό προφίλ και το προφίλ εξέλιξης του μαθητή ή της μαθήτριας και ακολούθως το εξατομικευμένο και διαφοροποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσής τους.

Η εκπαίδευση των παιδιών μας είναι μια σημαντική επένδυση για την ζωή τους. Η επιτυχής φοίτηση στο σχολείο, σηματοδοτεί σε υψηλό βαθμό τη σχολική εξέλιξη και την πορεία τους για πανεπιστημιακές σπουδές. Η εφαρμογή ΓΝΩ.Μ.Ι. έρχεται να ενισχύσει τη φαρέτρα των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μικρής ή μεγάλης κλίμακας προς όφελος των μαθητών και μαθητριών τους.